Transitievergoeding berekenen
Tot deze datum (deze dag telt niet mee)

Wilt u een einddatum kiezen die na de datum in dienst ligt?

per maand
Het maandelijkse brutoloon zonder toeslagen. Bij wisselend arbeidsduur gemiddeld maandloon zonder toeslagen van 12 maanden voor ontslagdatum.
%
% van de afgesproken vakantietoeslag (wettelijk minimaal 8%)
per maand
per maand
Bij een vaste eindejaarsuitkering/13de maandgemiddelde van afgelopen 12 maanden. Bij een variabele eindejaarsuitkering/bonus maandgemiddelde afgelopen 36 maanden.
per maand
Maandgemiddelde van afgelopen 12 maanden
Stuur mijn berekening naar mij toe.